ฝุ่น กับ อุตสาหกรรม และ ความอันตราย

ตัวกรองอากาศ อุตสาหกรรม

ปัจจุบันนั้นฝุ่นนั้นกำลังเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่อันตรายอย่างมาก เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเมื่อต้นปี 2021 นั้นฝุ่นนั้นสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างมาก และยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์เราอย่างมากด้วยเช่นกันซึ่งนั้นคือฝุ่นอย่าง Pm 2.5  ที่จะทำให้ปอดของมนุษย์เรานั้นติดเชื้อรังจากการหายใจนำฝุ่น PM 2.5 เข้าไป และ ไม่เพียงแค่นั้นอุตสาหกรรมเองก็เป็นหนึ่งวงจรความสัมพันธ์ของฝุ่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะมาดูวงจรของอุตสาหกรรม และ ความสำคัญของตัวกรองอากาศ อุตสาหกรรม ไว้ด้วยเช่นกัน ว่าจะมีความสำคัญ และ ความสัมพันธ์กันอย่างไร

เรื่องของฝุ่นกับอุตสาหกรรม

ข้อมูลของกรมควบคุมมูลพิษนั้นได้มีการรายงานว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นมีสัดส่วนในการปล่อยมลพิษของฝุ่นเพียง 5 % เท่านั้น เเต่ถ้าหากว่ามองภาพรวมของทั้งประเทศ และ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีรายงานการปล่อยมลพิษสูงถึง 20 % เลยทีเดียว ซึ่งมีสัดส่วนที่เยอะอย่างมาก และในปี 2560 นั้นประเทศไทยนั้นได้มีสถิติจากโรงงานอุตสาหกรรม  จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2560 นั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ลงทะเบียน  โดยมีใบอนุญาติในการประกอบกิจการมากถึง 139,446 โรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีทั้งอุตสาหกรรม PM2.5 เเละ PM 10 มากขึ้น ซึ่งส่วนมากเกิดจากการเผาไหม้ เชื้อเพลิง และ การบวนการผลิต นั้นเอง

ฝุ่นมาจากไหนได้บ้าง

ฝุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศ มีขนาดเล็กอย่างมาก ยิ่ง PM2.5 นั้นทีขนาดเล็กอย่างมากจนขนาดสามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจได้ง่ายอย่างมาก โดยฝุ่นนั้นประกอบด้วย ตะกั่ว แคดเมี่ยม โครเมียม และ ปรอท โดยสามารถมาได้จากทุกทางรอบด้านของเรา ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นจากอาคาร ฝุ่นถนน ฝุ่นจากอุตสาหกรรม เส้นผม และ อื่น ๆ อีกมากมาย จึงทำให้ฝุ่นนั้นเป็นปัญหาอีกหนึ่งในปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าจะส่งผลอันตรายต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก ยิ่งตัวบุคลาการนั้นจะต้องมีการควบคุม และ มาตรฐานที่เคร่งครัดอย่างมากเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นภาคอุตสาหกรรม

การป้องกันฝุ่นในภาคอุตสาหกรรม

ในการป้องกันฝุ่นในภาคอุตสาหกรรมนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีมาตรการ การป้องกันด้วยการใช้ ตัวกรองอากาศ อุตสาหกรรม  ซึ่งจะเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นลม นั้นก็เพราะว่าปกติแล้วคนเรานั้นจะมีพฤติกรรมแบบ Hand To Mouth ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวอย่างมาก เพราะว่าสามารถนำพาฝุ่นต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายได้ง่าย จึงทำให้การเข้มงวดเรื่องของฝุ่นภายในอุตสาหกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมองข้ามเด็ดขาด เพราะจะส่งผลต่อระยะยาวในด้านสุขภาพ

เริ่มต้นที่ตัวเรา

การเริ่มต้นนั้นสามารถเริ่มต้นที่ตัวเราเพราะว่าถึงแม้ว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นจะป้องกันเราด้วยตัวกรองอากาศ อุตสาหกรรม ไว้แล้ว แต่ว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นกันโดยเลิกพฤติกรรมแบบ  Hand To Mouth เพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่ง่ายอย่างมากในการนำฝุ่นต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นเราจะต้องเลิกพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจในสุขภาพที่ดี และ ป้องกันได้มากขึ้น หยิบจับอะไรมาก็ควรจะล้างมือให้สะอาดเสียก่อน ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี

ดังนั้นการป้องกันเรื่องของฝุ่น นั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเรา  และสิ่งที่เรานั้นทำได้นั้นคือ การเริ่มป้องกันจากตัวเรา เพราะว่าถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นหนึ่งในวงจรของฝุ่นเราจะต้องเริ่มป้องกันจากตัวเราเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกัน