ตัวกรองอากาศ อุตสาหกรรม

ฝุ่น กับ อุตสาหกรรม และ ความอันตราย

December 14, 2021 Gwendolyn Gregory 0

ปัจจุบันนั้นฝุ่นนั้นกำลังเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่อันตรายอย่างมาก เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเมื่อต้นปี 2021 นั้นฝุ่นนั้นสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างมาก และยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์เราอย่างมากด้วยเช่นกันซึ่งนั้นคือฝุ่นอย่าง Pm 2.5  ที่จะทำให้ปอดของมนุษย์เรานั้นติดเชื้อรังจากการหายใจนำฝุ่น PM 2.5 เข้าไป และ ไม่เพียงแค่นั้นอุตสาหกรรมเองก็เป็นหนึ่งวงจรความสัมพันธ์ของฝุ่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะมาดูวงจรของอุตสาหกรรม และ ความสำคัญของตัวกรองอากาศ อุตสาหกรรม ไว้ด้วยเช่นกัน ว่าจะมีความสำคัญ และ ความสัมพันธ์กันอย่างไร เรื่องของฝุ่นกับอุตสาหกรรม ข้อมูลของกรมควบคุมมูลพิษนั้นได้มีการรายงานว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นมีสัดส่วนในการปล่อยมลพิษของฝุ่นเพียง 5 % […]