บุหรี่ไฟฟ้า Pod

น้ำยุหรี่ไฟฟ้า กลิ่นแปลก ๆ ที่เราอาจจะไม่เคยได้ลองกัน

July 28, 2022 Gwendolyn Gregory 0

บุหรี่ไฟฟ้า Pod ต่าง ๆ นั้นมีการออกแบบมาจากผู้ใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบแต่ละแบบนั้นก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นขนาด ราคา สี ฟิลการสูบ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้งาน แต่นอกจาก บุหรี่ไฟฟ้า Pod ต่าง ๆ นั้น ที่มีความหลากหลายแล้วยังมีในเรื่องของ “น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า” ที่มีความหลากหลายอย่างมากแล้ว ในส่วนของ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเองก็มีความหลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งบางทีนั้นเราอาจจะไม่เคยได้ยินกลิ่นของน้ำที่แปลก ๆ มาลองดูกันว่าจะมีกลิ่นอะไรบ้างที่มีความแปลก […]